NumerologiePythagoras.jpg

Wat is Numerologie?

Numerologie is de leer der getallen. De grondlegger van de getallenleer was de Griekse
filosoof Pythagoras, die het getal als de sleutel tot de 'harmonie van de kosmos' beschouwde. Numerologie werkt niet alleen met getallen, maar ook met de letters van het alfabet. Elke letter correspondeert met een bepaald getal. In de toegepaste numerologie wordt allereerst gewerkt met de geboortedatum en de naam van iemand om een beeld te krijgen. Er zijn diverse numerologie systemen om letters om te zetten in cijfers.Degene die de grootste invloed heeft gehad op de numerologische methode, is dus Pythagoras geweest. Pythagoras was een Griekse wijsgeer die 570 jaar voor het begin van onze jaartelling werd geboren. Hij richtte een school op waar esoterische kennis onderwezen werd naast wiskunde, muziek, astronomie en wijsbegeerte en gaf onderricht in de verhouding tussen de mens en de goddelijke wetten, weerspiegeld in de wiskunde en de getallen.

Getallen.jpgGetallen hebben mij altijd geïntrigeerd. Als klein meisje was ik al bezig met cijfers en het combineren ervan. En dan bedoel ik dus niet: 1+1=2. Ik voelde al heel jong dat cijfers nog veel meer te betekenen hadden. Elk getal had voor mij een speciale kleur en gevoel, net als de dagen van de week trouwens, alleen kon ik het toen nog niet onder woorden brengen. Voor mij was het vanzelfsprekend. Later ben ik diverse Numerologie scholingen gaan doen en mijn gevoel bleek te kloppen, getallen zijn veel meer dan alleen een systeem waarmee je dingen kunt uitrekenen. Elk cijfer heeft behalve een getalswaarde ook een symbolische en energetische waarde. En het mooie is dat het op een fantastische manier met de Tarot te combineren is want alle kaarten, behalve de Hofkaarten, hebben een nummer. Dat geeft het werken met zowel de kaarten als de getallen nog eens een extra verrijking en vooral verdieping. Cijfers komen namelijk elke dag in de meest uiteenlopende situaties voorbij. Daarom is numerologie niet alleen op je geboortedatum en je naam, maar ook op jouw dagelijkse situaties toe te passen.

Misschien kom je bepaalde nummers steeds weer tegen in je Knooppunt.JPGleven, bijvoorbeeld met huisnummers of verjaardagen van vrienden of familie. Kassabonnen, kentekens, verkeersborden, mobiele nummers, bankpasjes, andere pasjes, noem maar op. Of je ziet misschien vaak dubbele of dezelfde getallen op je digitale klok. Deze getallen hebben je iets te vertellen en als je er eenmaal op gaat letten wordt het steeds leuker en gekker!
Op een heel eenvoudige en snelle manier kan Numerologie je helpen om te ontdekken welke verborgen krachten en talenten in jezelf zitten en wat je wel of niet tegenhoudt om ze te gebruiken. Hiervoor is alleen je geboortedatum en je naam nodig.

Numerologie.jpgDe Energetische Numerologie waar ik mee werk komt uit India en is mondeling overgeleverd door de Sikhs. Zij noemen haar ook wel Tantrische Numerologie. Want hierbij gaat het namelijk vooral om het energetische krachtveld waar de getallen in je geboortedatum symbool voor staan. Je geboortedatum als tool op ontdekkingsreis naar je talenten en kwaliteiten! Ook je valkuilen en uitdagingen worden zichtbaar en hoe je die om kunt buigen. Tevens bieden de getallen in je geboortedatum een kans om inzicht te krijgen in je gekozen of te kiezen weg. Ik gebruik de Energetische Numerologie altijd graag in combinatie met een Tarot sessie. Maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om alleen een afspraak te maken voor een Numerologie consult.